• Strona główna
  • W 2023 r. wartość rynku pokryć dachowych w Polsce wyniosła ponad 6 mld zł

W 2023 r. wartość rynku pokryć dachowych w Polsce wyniosła ponad 6 mld zł

4 czerwiec 2024  

Pomimo przejściowej korekty, będącej naturalnym odreagowaniem rynkowym po boomie inwestycyjnym, długoterminowe perspektywy dla rynków pokryć dachowych pozostają bardzo obiecujące. W najbliższych latach głównymi czynnikami wspierającymi proces odbudowy potencjału rynków pokryć dachowych będą: solidne długoterminowe fundamenty makroekonomiczne Polski, strukturalny niedobór mieszkań w Polsce na tle średniej unijnej, rosnąca aktywność inwestycyjna w sektorze mieszkaniowym, znaczący wolumen budownictwa logistycznego oraz rosnące znaczenie segmentu remontów i modernizacji budynków.

Jak wynika z raportu firmy badawczej Spectis zatytułowanego „Rynek dachów i pokryć dachowych w Polsce 2024-2029”, całkowite przychody 80 badanych producentów pokryć dachowych wyniosły w 2022 r. 24 mld zł, z czego blisko 30% przypadło na pokrycia dachowe. Po doszacowaniu do pełnej zbiorowości producentów oraz uwzględniając pozostałe niszowe rodzaje pokryć dachowych, wartość rynku wyniosła około 7,7 mld zł. Wstępny szacunek za 2023 r. wskazuje na dwucyfrowy spadek wartości rynku, do poziomu 6,2 mld zł. Korekta była wypadkową dwóch czynników: ograniczonego wolumenu zamówień oraz spadku średniej ceny pokryć dachowych, szczególnie metalowych.

Największym segmentem rynku pokryć dachowych w Polsce pozostają pokrycia metalowe. Spośród 80 analizowanych firm, produkty z tego segmentu oferują 43 podmioty, przy czym w przypadku 9 firm jest to sprzedaż znacząca (powyżej 100 mln zł). Jest to jednocześnie segment, który w ciągu kilku ostatnich lat znacząco powiększył swój udział w rynku, głównie zyskując popularność w segmencie budynków jednorodzinnych. Blachodachówki stały się powszechnym wyborem w produkcji dachów ze względu na swoją trwałość, estetykę i łatwość montażu.

Drugim największym segmentem są pokrycia bitumiczne. Z 80 badanych firm, produkty z tego segmentu oferuje 21 firm, z których w przypadku 10 firm sprzedaż przekracza 50 mln zł. Papy bitumiczne, znane również jako papy asfaltowe, są powszechnie stosowane jako materiał pokryciowy na dachach płaskich. Swoje zastosowanie znajdują również jako materiał podkładowy na dachach spadzistych ze sztywnym poszyciem.

Trzecim największym wartościowo segmentem rynku pokryć dachowych są pokrycia ceramiczne. Pod względem stopnia koncentracji produkcji, jest to segment odmienny od pokryć metalowych i bitumicznych. Z 80 analizowanych firm, pokrycia ceramiczne oferuje zaledwie 5 firm. Czwartym fragmentem rynku są pokrycia cementowe i włóknocementowe. Pod względem stopnia koncentracji produkcji, jest to segment podobny do pokryć ceramicznych. Z 80 analizowanych firm, pokrycia cementowe oferują zaledwie 4 firmy. Tradycyjne dachy spadziste z dachówek są powszechnie stosowane ze względu na swoją trwałość, estetykę i różnorodność kolorów i wzorów.

Piątym segmentem są membrany syntetyczne, które stanowią alternatywę dla techniki krycia dachów papą i pomimo wyższej ceny konsekwentnie zwiększają swoją pozycję na rynku dachów płaskich. Z 80 analizowanych firm, produkty z tego segmentu oferuje 12 podmiotów. Najmniejszym analizowanym segmentem rynku są membrany płynne, znajdujące zastosowanie głównie w renowacjach dachów płaskich. Z 80 badanych firm, membrany płynne oferuje 8 podmiotów.

Z uwagi na rosnące zainteresowanie rozwiązaniami zrównoważonymi, przybierającym na sile trendem są pokrycia dachowe z wbudowanymi modułami fotowoltaicznymi. Z rozwiązaniami tego typu eksperymentują zarówno producenci pokryć metalowych jak i wytwórcy pokryć ciężkich. Alternatywą dla klasycznych pokryć dachowych stają się również kompletne dachy solarne, w pełni zastępujące pokrycie na dachu spadzistym.

Na popularności zyskują również dachy zielone, czyli dachy pokryte roślinnością, będące docenianym przez inwestorów sposobem na poprawę izolacji termicznej budynków, absorpcję wody deszczowej oraz redukcję efektu miejskiej wyspy ciepła. Rozwiązania tego typu są coraz częściej stosowane w budynkach komercyjnych oraz mieszkalnych.

REKLAMA:
REKLAMA:
REKLAMA: