• Strona główna
  • 7 czerwca, Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności. Czyste mikrobiologicznie...

7 czerwca, Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności. Czyste mikrobiologicznie posadzki żywiczne Flowfresh jako wsparcie codziennych procesów czyszczenia w zakładach spożywczych

6 czerwiec 2024  

Materiały wykończeniowe stosowane w zakładach branży spożywczej mają duży wpływ na jakość i bezpieczeństwo wytwarzanej w nich żywności. Bezspoinowe posadzki żywiczne z grupy Flowfresh z dodatkiem Polygiene<sup>®</sup> pozwalają zachować wysoki poziom higieny, m.in. dzięki temu, że zapobiegają wytwarzaniu się filmu biologicznego i namnażaniu bakterii na ich powierzchni. Jednocześnie, aby skutecznie spełniały swoją rolę, powinny być optymalnie dobrane do specyficznych warunków użytkowych oraz obciążeń mechanicznych.

Piotr Jakóbczak, dyrektor sprzedaży Flowcrete & Vandex w firmie Tremco CPG Poland, która jest wiodącym producentem i dostawcą materiałów oraz technologii do wykonywania posadzek żywicznych, przedstawia najważniejsze cechy specjalistycznych systemów posadzkowych, dzięki którym stanowią one uzupełnienie reżimów higienicznych stosowanych przy produkcji żywności.

⦁    Łatwe utrzymanie w czystości

W branży spożywczej najważniejsze jest przestrzeganie zasad higieny. Zastosowanie bezspoinowych posadzek żywicznych pozwala uzyskać powierzchnię łatwą do zmywania i utrzymywania w czystości. Brak podziałów posadzki, takich jak np. fugi,  ogranicza do minimum liczbę miejsc, w których mogą gromadzić się zanieczyszczenia i rozwijać bakterie. Dotyczy to także zintegrowanych z systemem posadzkowym cokołów przyściennych.

⦁    Wysoki standard higieniczny dzięki rozwiązaniom czystym mikrobiologicznie

Do stref o najwyższych wymaganiach czystości przeznaczone są innowacyjne rozwiązania Flowfresh, czyste mikrobiologicznie posadzki poliuretanowo-cementowe. Zawierają one dodatek Polygiene® na bazie jonów srebra, który redukuje ilość mikrobów na powierzchni posadzki nawet o 99,9%. Dodatek rozłożony jest równomiernie w przekroju posadzki, dlatego mimo upływu czasu i stopniowego zużywania warstwy wierzchniej technologia dezynfekcyjna oparta na cechach srebra jest cały czas aktywna.

Właściwości antybakteryjne systemów posadzkowych Flowfresh zostały zbadane zgodnie ze standardem ISO 22196 oraz japońskim standardem JIS Z 2801. O wysokim profilu higienicznym tych posadzek świadczy m.in. certyfikat HACCP International, który stanowi potwierdzenie, że spełniają one najwyższe światowe standardy higieny w przemyśle spożywczym.

⦁    Odporność chemiczna na typowe dla produkcji żywności substancje i metody czyszczenia

Stały kontakt z dużymi ilościami substancji występujących powszechnie w zakładach spożywczych, takimi jak np. tłuszcze czy cukry, może mieć niszczący wpływ na posadzkę niedostosowaną do tego typu warunków. Należy przy tym pamiętać o tym, że wszelkie ubytki, spękania czy uszkodzenia podłoża stanowią miejsca gromadzenia zabrudzeń i namnażania drobnoustrojów. Z tego powodu w pomieszczeniach związanych z produkcją żywności warto stosować systemy posadzkowe, które charakteryzuje wysoka odporność chemiczna, zarówno na substancje organiczne, jak i środki czyszczące stosowane w ramach standardów utrzymania higieny – w przypadku wątpliwości należy wykonać testy.

⦁    Wysoka odporność na niskie i wysokie temperatury

W zależności od charakteru działalności i rodzaju pomieszczeń posadzki w zakładach produkujących żywność i napoje powinny być odporne na szeroki zakres temperatur (niskie np. w mroźni i chłodni, wysokie np. w strefach obróbki termicznej). Wytrzymałość na gwałtowne zmiany warunków w otoczeniu, m.in. podczas czyszczenia pomieszczeń ciepłą wodą lub parą wodną pod ciśnieniem, a także przy otwieraniu drzwi od mroźni lub pieców, jest niezbędna ze względu na ryzyko uszkodzeń posadzek. Posadzki poliuretanowo-cementowe Flowfresh, przy odpowiednio dobranej grubości systemu, mają znaczny zakres odporności termicznej.

⦁    Odpowiednia do warunków użytkowania wytrzymałość mechaniczna

W przypadku zakładów działających na dużą skalę stosowane w nich posadzki powinny być odporne na intensywne obciążenia mechaniczne związane z miejscowym załadunkiem towarów, intensywnym ruchem wózków transportowych, a także z ruchem pieszym. Do najbardziej wytrzymałych należą systemy posadzkowe na bazie żywic poliuretanowych oraz kruszywa i cementu. Wyróżnia je znaczna odporność na ścieranie (np. wynik < 2000 mg w Teście Tabera, przy zastosowaniu twardego koła H22 o wadze 1000 g przy 1000 cykli, zgodnie z normą PN-EN ISO 5470–1).

⦁    Połączenie posadzki z systemem odwodnienia

Dla właściwego odprowadzania nieczystości i wody w procesie produkcyjnym, w czasie użytkowania lub czyszczenia posadzki, kluczowy jest prawidłowo zaprojektowany i wykonany system odwodnienia. Spadki w kierunku odpływów punktowych lub liniowych powinny być ukształtowane w betonowym podłożu, a posadzki żywiczne jako powłoki wierzchnie ułatwiają spływ płynów do punktów odbioru. Ponadto wszelkie połączenia, np. z metalowymi ramkami elementów odwodnienia, zabezpiecza się przed przeciekaniem wody pod posadzkę poprzez wykonanie dylatacji i wypełnienie ich elastycznym kitem, np. Flowflex HM lub odpornym na temperaturę Quick Joint.

⦁    Systemowe cokoły na styku posadzki ze ścianą

Dla zachowania najwyższego poziomu higieny szczególne znaczenie ma zabezpieczenie styku posadzki ze ścianą. Jest to newralgiczne miejsce, w którym potencjalnie mogą zbierać się zabrudzenia, a równocześnie jest trudne do umycia. Z tego powodu wszędzie tam, gdzie stosowane jest mycie maszynowe, wykonuje się wyoblone cokoły systemowe z masy żywicznej, zintegrowane z posadzką. Sposób wykonania cokołu powinien być dostosowany do konkretnej sytuacji projektowej, w szczególności, gdy możliwe są wzajemne drgania czy przemieszczenia ściany i posadzki. W miejscach narażonych na pęknięcia stosuje się dylatacje lub uszczelnienia narożników wypełnione wspomnianą wcześniej masą elastyczną Flowflex HM.

Czyste mikrobiologicznie posadzki żywiczne stanowią ważny element systemu utrzymania higieny w przemyśle spożywczym. Aby skutecznie pełniły swoją funkcję, powinny być dostosowane do poszczególnych stref i panujących w nich warunków. Przy przygotowywaniu specyfikacji projektowej warto skorzystać ze wsparcia ekspertów w tej dziedzinie, którzy na bazie swojej wiedzy i doświadczenia zaproponują odpowiednie materiały i technologie.

REKLAMA:
REKLAMA:
REKLAMA: