Jak BIM wpływa na budynki?

10 październik 2022  

Wraz z rozwojem rozwiązań informatycznych postępuje cyfryzacja kolejnych dziedzin życia. Szczególnie intensywnie z nowych technologii korzysta sektor budowlany. Building Information Modeling, w skrócie BIM, jest wykorzystywany do projektowania oraz wglądu w stopień zaawansowania inwestycji. Jest to również nieocenione narzędzie w tworzeniu efektywnych systemów odwodnieniowych.

Czym jest BIM?
Modelowanie informacji o budynku to w dużym skrócie przeniesienie wszystkich własności budowli do świata wirtualnego. Za pomocą specjalnie zaprojektowanych platform wszyscy uczestnicy inwestycji mają pełny i dostępny w czasie rzeczywistym wgląd w projekt, poziom zaawansowania i inne informacje o konkretnym budynku. Oprogramowanie BIM zapewnia przejrzystość oraz umożliwia łatwą identyfikację ewentualnych błędów, jak również pozwala na sprawdzenie wpływu zmian bez konieczności ingerencji na placu budowy.

BIM jest nieocenionym narzędziem dla architektów oraz projektantów instalacji czy wnętrz. Dzięki przeniesieniu wszystkich informacji o budowie do programu komputerowego mogą oni wprowadzać zmiany i poprawki za pomocą prostych komend. Oprogramowanie tworzy trójwymiarowy model budynku, a także umożliwia jego niemal dowolną modyfikację. 

Platformy BIM można traktować jako narzędzie projektowe, ale są one również nieocenionym źródłem wiedzy na temat danej inwestycji. Zbierają one wszystkie możliwe dane o konkretnym budynku i magazynują je w jednym, dostępnym dla wszystkich miejscu. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie dużej przejrzystości, jako że inwestorzy i właściciele mają wgląd w działania projektantów, zaś ekipy budowlane otrzymują jasne informacje na temat poszczególnych elementów budynku i metod ich wykonania.

Należy też pamiętać, że BIM to nie jeden, konkretny program, a raczej zespół różnego rodzaju powiązanych ze sobą aplikacji, które mogą ze sobą współpracować w różnym stopniu i mieć różny poziom skomplikowania. Choć BIM się upowszechnia, nie jest jeszcze stosowany wszędzie. Dla przykładu w Polsce BIM ma się stać obowiązkowe dla wszystkich zamówień publicznych dopiero od 2030 roku, zaś od 2025 ma być stosowane w przetargach przekraczających wartość 10 mln euro.

BIM w projektowaniu

Choć nie jest to główna cecha modelowania informacji o budynku, nie zmienia to faktu, że wchodzące w jego skład oprogramowanie jest wykorzystywane w dużej mierze do projektowania budowli i poszczególnych jej elementów. Powodem jest postępująca w czasie rzeczywistym aktualizacja danych oraz możliwość sprawdzenia, jak wprowadzone zmiany wpłyną na wygenerowany model.

Metodologia BIM świetnie sprawdza się np. w projektowaniu wewnętrznych instalacji. Wyraźnie przyspiesza cały proces, jako że powiązana jest z innymi platformami udostępniającymi dane o budynku, a także eliminuje konieczność „ręcznego” wprowadzania zmian. Zamiast tworzyć cały rysunek od nowa, wystarczy zmienić kilka wartości, żeby zobaczyć zmiany, co przekłada się na większą efektywność całego procesu. Kolejnym atutem jest brak ingerencji w rzeczywiście istniejący obiekt, co mogłoby wiązać się z wydłużeniem prac budowlanych oraz zwiększonymi kosztami. 

Modelowanie informacji o odwodnieniach
BIM sprawdza się w wypadku instalacji wymagających szczególnej uwagi, np. w przypadku projektowania systemów odwodnieniowych. Prawidłowe opracowanie sprawnie działającej kanalizacji wymaga dostępu do wielu informacji z różnych zakresów tematycznych – rodzaju ścieków, ciśnienia wody, ilości osób korzystających z urządzeń sanitarnych, etc. Do posiadanych danych trzeba dobrać odpowiednie produkty, a także obliczyć konieczną średnicę i długość rur. Oprogramowanie może wyraźnie przyspieszyć proces projektowy – mówi Daniel Bogutyn, Specjalista ds. Marketingu w firmie KESSEL. 

Żeby usprawnić i skrócić projektowanie, co wpływa także na pozostałe etapy budowy, coraz więcej producentów udostępnia projektantom dane BIM i rysunki CAD swoich urządzeń. Jedną z firm, która oferuje tego typu usługę, jest KESSEL. Dzięki dostępnym na stronie producenta danym projektanci mogą szybko i sprawnie opracować system odwodnieniowy dla danego budynku. Dokumentacja BIM zawiera dane produktów do projektów w formatach DWG, DXF, STEP, IGES, SAT oraz umożliwia bezpośredni import do Revit i AutoCADa!

Dane sporządzone są w uniwersalnym formacie wyjściowym VDI 3805, co pozwala bezproblemowo powiązać je z innymi częściami systemu oraz umożliwia łatwy wgląd w zmiany. Przykładowo – po umieszczeniu w projekcie np. separatora tłuszczu oprogramowanie automatycznie ustala wymiary odpływów, dopływów i przewodów oraz oblicza możliwe obciążenia. To z kolei przekłada się na przyspieszenie procesu inwestycyjnego, budowę oraz zmniejszenie kosztów.  

https://www.kessel.pl/serwis/dane-bim-i-rysunki-cad 

REKLAMA:
REKLAMA:
REKLAMA: